• Toplam 1 kullanıcı çevrimiçi :: 0 kayıtlı, 0 gizli ve 1 misafir (son 5 dakika içinde aktif olan kullanıcılara dayanmaktadır.)
  • En çok 86 kullanıcı Sal Oca 15, 2013 2:08 am tarihinde bir arada bulundu
  • Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir
Pano anasayfası EDEBİYAT Edebiyatta İlkler

Edebiyatta İlkler

Edebiyatta İlkler

Edebiyatta İlkler

İleti Çiğdem Çamcı » Sal Kas 02, 2010 4:20 pm

İlk Özel Gazete; Tercüman-ı Ahval (1860) Şinasi Agah Efendi
İlk Makale; Mukaddime Şinasi (1860)
İlk şiir çevrisi; Tercüme-i Manzume Şinasi
İlk roman çevirisi; Telemak Yusuf Kamil Paşa (1859)
İlk roman örneği; Taaşuk-ı Talat-ı Fitnat Şemsettin Paşa
İlk edebi roman; İntibah Namık Kemal
İlk tarihi roman; Cezmi Namık Kemal
İlk realist roman; Araba Sevdası R.M. Ekrem
İlk realist roman denemesi; Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai
İlk naturalist - tezli roman; Zehra Nabızade Nazım
İlk hikaye örneği; Letaif-i Rivayet Ahmet Mithat Efendi
İlk gezi yazısı; Avrupa da bir cevelan Ahmet Mithat Efendi
İlk batılı anlamda hikaye örneği; Küçük şeyler Sami Paşazade Sezai
İlk yazılan tiyatro; Şair Evlenmesi Şinasi
İlk sahnelenen tiyatro; Vatan yahut silistre Namık Kemal
İlk anı; Magosa anıları Namık Kemal
İlk folklor incelemesi; Durub-ı Emsal-i Osmaniye Şinasi
İlk noktalama işaretleri; Şair evlenmesi Tercüman-ı Ahval Şinasi
İlk köy romanı; Karabibik Nabızade Nazım
İlk tiyatro çevirileri; Ahmet Vefik Paşa Moliere
İlk Fabl çevirileri; La Fontaine’den Şinasi
İlk uyaksız şiir; Validem Abdülhak Hamit Tarhan
İlk kadın surunun konu alan roman; Henüz 17 Yaşında Ahmet Mithat efendi
İlk pastoral şiir; Sahra Abdülhak Hamit Tarhan
İlk resmi gazete; Takvim-i Vakayi
İlk yarı resmi gazete; Ceride-i Havadis
İlk dergi örneği; Mecuva-ı Fünun Münif paşa
İlk mizah dergisi; Diyojen teodor kosop
İlk antoloji; Harabat Ziya Paşa
İlk eleştiri; Edebiyatımız hakkında bazı mülahazatlar Şamil Namık kemal
İlk batılı eleştiri; Tahrib-i Harabat Namık kemal
İlk batılı anlamda günlük; Seyahat jurnali Direktör Ali Bey
İlk ansiklopedi; Kamus-ul Alam Şemsettin Sami
İlk Türkçe dilbilgisi; İlm-i sarf_ı Türki Süleyman Paşa
Yurtdışına çıkan ilk Türk gazetesi; Hürriyet Ziya Paşa- Namık kemal
İlk kadın romancımız; Fatma Aliye hanım Muhadarat
İlk köy şiiri; Köylü Kızların şarkısı Muallim Naci
İlk çocuk şiirleri; Şermin Tevfik Fikret
İlk edebi topluluk; Servet-i Fünun
İlk divan sahibi sanatçı; Yunus Emre
İlk röportaj; Rüya Ziya Paşa
İlk batılı anlamda roman; Mai ve siyah
İlk fıkra yazısı; Ahmet Rasim
İlk siyasetname; Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip
İlk gezi yazısı; Seyahatname Evliya Çelebi
İlk anı; Defter-i Amal
İlk edebiyat ders kitabı; Talim-i Edebiyat R.M. Ekrem
İlk hece ölçüsü ile yazılan şiir; Mehmet Emin Türkçe şiirler
İlk hamse; Ali Şir Nevai
İlk tezkire; Mecalisür Nefa Ali Şir Nevai
İlk sözlük; Divan-ı Lügat-it Türk Kaşgarlı Mahmut
İlk fabl örneği; Harname Şeyhi
İlk doğayı hareket içinde veren şiir; Elhan-ı şita (kar nağmeleri) Cenap Şahabettin
İlk psikolojik roman; Eylül Mehmet Rauf
İlk yazılı ürünler; M.S Orhun Abideleri 8y.y
İlk mesnevi; Kutadgu Bilig
İlk tezkire; Sehi Bey
İlk tasavvuf şairi; Ahmet Yesevi
İlk Divan şairi; Hoca Dehhani
İlk anı; Babürşah Babürname
İlk mensur şiir; Halit Ziya Uşaklıgil
İlk aruzla manzum tiyatro; Eşber Abdülhak Hamit
İlk hece ile tiyatro; Nesteren Abdülhak Hamit
İlk bibliyografi; Keşfüz zünun Katip Çelebi
İlk türk kelimesini şiirde kullanan; Mehmet Emin Yurdakul
İlk roman dünyada; Donkişot Cervantes
İlk edebi bildiri yayımlayan topluluk; Fecri ati
İlk edebi tarihçimiz; Abdülhalim Memduh Efendi
İlk batı anlayışlı edebi tarihçimiz; Fuat Köprülü
İlk hikaye dünyada; Dicameron bocicio
İlk mahallileşme akımı; 15.y.y Necati / 18.y.y Nedim
İlk şarkı; Nedim
İlk Türkçe sözlük; Kamus-i Türki Şemsettin Sami
İlk özdeyiş örnekleri veren; Ali Bey Lehçetül Hakayık
Objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan; R.M. Ekrem
Konuşma diliyle yazılmış ilk hikaye; Ömer Seyfettin
İlk T ürk destanı; Alp Er Tunga
İlk epik tiyatro; Haldun Taner Keşanlı Ali Destanı
İlk süslü nesir; Sinan Paşa Tazarruname
İlk destan; Sümerler Gılgamış
En uzun ilk Müslüman Türk destanı; Kırgız Manas destanı
İlk edebiyat kelimesini kullanan; Şinasi
Kurtuluş savaşını doğrudan işleyen roman; Halide Edip Adıvar Ateşten Gömlek
Komedi Kurucusu; Aristopshones Eşek arıları
Trajedi kurucusu; Aiskiliyas
Deneme kurucusu; Montaigne
Hikaye de ilk kez Anadolu’yu işleyen; Refik Halit Karay
En başarılı psikolojik roman yazarı; Peyami Safa 9.Hariciye Koğuşu
Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı; Genç Kalemler
İlk seyahatname;
İlk tiyatro binası; Ahmet Vefik Paşa Bursa Osmanlı Tiyatrosu
Çiğdem Çamcı
Site Yöneticisi
 
İleti: 82
Kayıt: Cum Ekm 08, 2010 3:18 pm

Edebiyatta İlkler

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Kimler çevrimiçi

Toplam 1 kullanıcı çevrimiçi :: 0 kayıtlı, 0 gizli ve 1 misafir (son 5 dakika içinde aktif olan kullanıcılara dayanmaktadır.)
En çok 86 kullanıcı Sal Oca 15, 2013 2:08 am tarihinde bir arada bulundu

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Kimler çevrimiçi

Toplam 1 kullanıcı çevrimiçi :: 0 kayıtlı, 0 gizli ve 1 misafir (son 5 dakika içinde aktif olan kullanıcılara dayanmaktadır.)
En çok 86 kullanıcı Sal Oca 15, 2013 2:08 am tarihinde bir arada bulundu

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir