Gözleri Birer Pencere Ruhuna Giden

Perdelerini kapatmasını bilmeden. Hayatta ilerliyordu. Her şey oyundu. Gençlik geçmeyecekti. Hayatında var olandı. Elinde, yüzünde her yerindeydi. Yaşlananlar nasıl başarmışlardı bu işi. Onlar…