HANİ KARDEŞTİK?

Bin yılı aşkın süredir Araplarla ilişki halindeyiz. Hz. Ömer’in halifeliğiyle başlayan ilk ilişkiler Emeviler Döneminde savaşlar şeklinde ilerlerken Abbasiler döneminde özellikle Talas Savaşı…